Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyarországi unitárius egyházi és kulturális programok (BUE)

Az unitarizmus azon keresztény gyökerű irányzatok gyűjtőneve, amelyek Isten egységében hisznek.
Az „unitárius” elnevezés az Isten oszthatatlan egységét valló egyistenhívőt jelent és először az 1600. évi lécfalvi országgyűlés vallási határozatában fordul elő. E “hősi” kezdetekből gyorsan terjedt el Anglián keresztül az Egyesült Államokba és onnan világszerte.
Ma az unitárius gondolatrendszer, a vallás egy nyitott gondolkodású, személyes megközelítése, mely a hitek és kétségek széles körének ad teret.
Az egész emberiség lelki-, kulturális- és szellemi felismerései számára nyitva áll. Az Unitarizmus központi gondolata a minden egyén számára való vallásos szabadság biztosítása. Szerintük mindenkinek alapvető joga van az élet értelmének felelősségteljes módon való kutatásához, és az azokból való következtetések levonásához.
Az unitáriusok általában nem hisznek dogmákban, és nem gondolják, hogy a vallásos igazság szükségszerűen, vagy akár csak elsődlegesen is, szent írások, szentek, vagy vallásos intézményeken keresztül közvetítődne az egyénekhez. Unitáriusok sem egyénenként, sem testületileg nem emelnek kizárólagos igényt az igazság birtoklására, hanem egy bizonyos értékrenden belül minden unitárius azt hihet ami neki jól esik, vagyis amit igaznak érez.

Legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mind a galambok."

A Magyarországi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet feladatának és céljának tartja a magyarországi unitárius ifjúság összefogását, illetve az unitárius hitelvek minél szélesebb körben való megismertetését. A fiatalok korábbi programjain túl az oldal tartalmazza a magyarországi (elsősorban a budapesti) unitárius egyházközség programjait, képeit, videóit.